Latino pre ženy

Podrobnosti o kurze

Pri tvorbe pohybových kreácií sa najčastejšie čerpá z latinských párových tancov, ako – salsa, bachata, cha-cha-cha,  rumba a samba upravené na sólo tanečníčky. Choreografie sa upriamujú na ženské sexi pohyby, tanečnú techniku a kroky. Popri osvojovaní základov týchto tancov je dôležitým cieľom aj formovanie postavy a precítenie ženskosti.