Latino Solo

Podrobnosti o kurze

Pri tvorbe pohybových kreácií sa najčastejšie čerpá z latinských párových tancov, ako – samba, cha-cha, rumba, jive, upravené na sólo tanečníčky. Výrazné a energetické choreografie sa upriamujú na ženské atraktívne pohyby, tanečnú techniku a kroky. Tu sa už naskytá možnosť vystúpení a súťaží – ako jednotlivec alebo skupina, podľa záľuby.

Veková skupina: 15+