MiniDance

Podrobnosti o kurze

Hodiny plné hudby a prípravy na tanec, kde si deti nenútene, formou pohybových hier osvoja prvé tanečné formy vhodné ich veku, ale zároveň v ktorých sú už vpašované aj niektoré kroky spoločenského tanca. Na hodinách sa naučia precítiť telo, nájdu zmysel pohybu v priestore, s definovaním pravej a ľavej strany, precítenia ritmu, rozvíjaniu pamäti a logiky, asimilácie a správaniu sa v spoločnosti.

Veková skupina: 4 – 6 rokov