POPDance

Podrobnosti o kurze

Na týchto hodinách si aktívne deti osvoja také choreografie, ktorých základom je súčasný trend modernej pohybovej kultúry. Dynamika a švih sú charakteristickými črtami choreografií. Tance sprevádza populárna hudba, kde dominujú kroky hiphop, jazz, disco aj iných štýlov.

Skupiny sú rozdelené podľa veku:

Deti (7-10 rokov) – týždenne 2×60 min.

Juniori (11-15 rokov) – týždenne 2×90 min.