Latin Show

Podrobnosti o kurze

Už v tomto veku je veľmi dôležité, aby deti začali športovať, pretože ich rastúce telo si vyžaduje neustály pohyb. Na týchto hodinách sa deti naučia základné tanečné kroky štandardu (anglický valčík, tango, viedenský valčík, slowfox, quickstep) a latinských tancov (samba, cha-cha, rumba, paso doble, jive). Tu sa už naskytá možnosť vystúpení a súťaží – ako jednotlivec, duo aj pár i skupina, podľa záľuby.

Skupiny sú rozdelené podľa veku:

Deti (7-10 rokov) – 2x týždenne = 60 min + 45 (alebo 75) min
Juniori (11-14 rokov) – 2x týždenne = 90 min + 45 (alebo 75) min