Venček
Stužková

Podrobnosti o kurze

 Venček a stužková slávnosť nie je len o pripnutí si stužky a zábave, ale nezabudnuteľným sa stane pre jedinečné tanečné vystúpenia. Naučíme základné kroky spoločenských tancov, s ktorými sa žiaci môžu bez ostychu predviesť pred rodičmi, priateľmi a učiteľmi. Kurz pozostáva z 12-tich lekcií, kde sa žiaci popri oboznámení s tanečnými krokmi zároveň zúčastnia aj súťaže o najlepší pár.